• DATO
    DATO DAĞCILIK VE TIRMANIŞ OKULU - DATO’nun vermiş olduğu eğitimlere toplam 1574 kişi katılıp belge almıştır. Dato’nun yarattığı sinerji ile Bursa’da dağcı sayısı 4000’e yaklaşmıştır.
  • DAĞCILIK NEDİR?
    DAĞCILIK NEDİR? Dağcılık: dağcılık bilgisi ve tırmanma emniyet araçlarıyla, kişisel yeteneklerin birleştirilip, dağların zorluklarını aşıp, yürünerek çıkılması olanaksız rotalardan, dağların zirvelerine, tırmanış, sporu’ dur.
  • DATO
    DATO Ekip üyeleri; ülkemizdeki tüm dağların önemli zirvelerini tırmanmış ve özellikle Bursa’da HENÜZ TEKRARI YAPILAMAMIŞ OLAN; BAYTAR, GÜMÜŞ, ÇELİK gibi “5” derecelik rotalar açmışlardır.

DAĞCILIĞIN TANIMI

Dağcılık: dağcılık bilgisi ve tırmanma emniyet araçlarıyla, kişisel yeteneklerin birleştirilip, dağların zorluklarını aşıp, yürünerek çıkılması olanaksız rotalardan, dağların zirvelerine, tırmanış, sporu’ dur.

Devamı için tıklayınız !

 

DAĞCILIK

            Dağcılık: dağcılık bilgisi ve tırmanma emniyet araçlarıyla, kişisel yeteneklerin birleştirilip, dağların zorluklarını aşıp, yürünerek çıkılması olanaksız rotalardan, dağların zirvelerine, tırmanış, sporu’ dur.

DAĞCILIĞIN UNSURLARI:

Şimdi de dağcılığın unsurlarına tek tek ele alalım.

 

1) DAĞCILIK BİLGİSİ

a) Dağcılık, bir tırmanma sporu olduğu için,  tırmanışın bilgisinin bilinmesi zorunludur.

b) Bununla beraber; tırmanış doğası gereği riskli bir spordur ve emniyet bilgisini de gerekli kılar.

c) Beraberinde emniyet araçlarının neler olduğu ve nasıl kullanıldığı da apayrı bir bilgi olarak vardır.

Sonuçta;

- Dağcının tırmanacağı yerdeki tutamakları ( basamakları ) nasıl kullanacağı

- Kendisinin ve arkadaşının emniyetini nasıl ve ne şekilde sağlayacağı, 

- Bu sporun özü olan tırmanışın bilgisidir.

- Bu bilgi ; teknik bilgidir.

Ancak;

- Bu bilgiler asla yeterli olmaz.

- Çünkü; dağların alpin bölgelerindeki zorlukların  aşılmasının bilgisi de bilinmelidir.

- Bu ise; meteoroloji, ekoloji, jeoloji, fizyoloji, haritacılık , beslenme, ilk yardım,  antreman bilgisi gibi bilimlerin de ilgili bölümlerinin  bilinmesini gerektirir.

- Bu bilgiler; bilimsel bilgilerdir ve dağcılığa yardımcı bilgilerdir.

- Yine ;dağcı, tırmanacağı zirvenin rotasının ( yolunun ) girişine  ya dağda yürüyüş (highing) yada kamplı yürüyüş (back  pacing )yaparak  gelecektir.

- Öyleyse: bu doğa aktiviteleri’ nin de ( rekrasyon) dağcı tarafından  en iyi şekilde öğrenilmiş olması gerekir.

-  Netice olarak: dağcılık bilgisi; 

   ı) Dağcılık teknik bilgisi ile

   ıı) Dağcılığa yardımcı bazı bilimsel bilgiler ve

   ııı) Bazı doğa aktiviteleri’ nin ( serbest zaman faaliyeti) toplamıdır.

2) TIRMANIŞ EMNİYET ARAÇLARI

a) Dağcılık ipe el sürmekle başlar.

b) Dağcının en önemli aracı, ipi’ dir. ancak; yalnızca ip, emniyet almaya yetmez.

c) Sikke , takoz, karabin, yardımcı ipler vs… araçlar ile   kazma , krampon kullanılmadan emniyetli tırmanış yapılamaz.             

ç) Bu sebeple, bu araçların kullanılmadığı aktiviteler dağcılık olmaz.

d) Ancak ; istisna olarak , emniyetsiz (free solo) tırmanış yapan cesur !!! dağcılar da vardır.

 

 

 

 

 

 

 

3) KİŞİSEL YETENEKLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ 

a)Bu spor ; öncelikle cesaret ister. çünkü; ıssız yükseklerde bırakın tırmanmayı  oralarda bulunmak bile çoğu kimse için; korkutucu ve zordur.

b) Ayrıca; son derece kuvvetli , dayanıklı ve güçlü olmak gerekir

c) Bundan başka denge becerisi , el-beden becerisi gereklidir.

ç) Bu özellikler , dağcılık bilgisiyle birleşince artık bu kişi için, dağcılığın yolu açılmış olur

4)DAĞLARIN ZORLUKLARINI AŞMA

a) Dağcı tırmanacağı zirvenin , rotasının başlangıcına geldiğinde  dağcılık yeni  başlar.

b) Ancak; dağcı buraya gelene kadar , dağların soğuğuyla, rüzgarıyla, yakıcı güneşiyle ve kar’ ıyla  karşılaşacaktır.

c) Bunlar da yetmez ; oksijen azlığı, basınç düşüklüğü  ile de yüzyüze’ dir.

ç) Az yiyerek idare edecek, zor koşullarda barınacaktır.

d) İşte : dağcı, zirveye giden tırmanış rotasına  bu zorlukları aşarak ulaşabilir. 

5) YÜRÜNEREK ÇIKILMASI OLANAKSIZ  ( ÇOK ZOR, DİMDİK  YOLLARDAN ) ROTALAR

a)Dağlarda yapılan yürüyüşler ,  (tracking-highing) kamplar ( back pacing) dağcılık değildir.

b) Bu etkinlikler, yalnızca dağcılık ile ilgili  doğa etkinlikleridir.

c) Sonuçta: bir çok dağın zirvesine yürünerek  gidilebilecek bir yolu vardır.  bu yolla zirveye ulaşmak dağcılık olmaz.

ç) Çünkü; zirveye çıkan rota, yürünerek  çıkılması olanaksız güçlükte olmalıdır.

d) Dağcılıkta,  yürümek yalnızca zirveye  tırmanış  için bir başlangıçtır.

e) Asla: yalnızca yürümek,  dağcılık ( mountaineering) değildir.

f) Çünkü; dağcılık , dağların zirvelerine  tırmanıldığı zaman vardır.

6) DAĞLARIN ZİRVELERİ

a)  Doruğa tırmanarak çıkmak dağcılığın en önemli unsurudur.

b) Dağcılık yalnızca dağların zirvelerine tırmanılarak yapılır.

c) Dağların doruklarına yapılmayan tırmanışlar dağcılık değildir.

ç) Dağcı  (mountaineer)  dağların doruklarında olmayı ve zirveye tırmanmayı amaçlar.

d)  Unutulmamalıdır ki; tırmanmak ile yürümek apayrı fiillerdir.

e)  Yine ; dağların zirvelerine yapılmayan kaya ve buz tırmanışları da dağclık  değildir. 

f) Bununla beraber illaki  everest’e  tırmanmak da gerekmez. 

g) Hatta ; zirveye tırmanmak amaçtır ama   mecburiyet değildir.

ğ) Biraz bilgi , biraz kondisyon , biraz da  tecrübe ile  vahşi dorukların ak saçlı  başlarının, dumanlı güzellikleri yaşanabilir.

7) TIRMANIŞ

 a)Dağcılıkta en büyük mutluluk  dağda olmak ve tırmanmaktan zevk almaktır.

b) Tırmanış ;   ellerin ve ayakların  uyumlu biçimde , kuralına uygun  kullanılarak dik bir kaya,  kar- buz  rotasında yükselmektir.

c) Dağcılık ile ilgili sporlardan birisi de,  kaya ( spor )  tırmanışı ve buz  (spor)  tırmanışıdır.

ç) Ancak; bu sporlar , dağların  zirvesine yapılmadığından  dağcılık değildir.

d) Bununla beraber ; dağlarda  yürümek ve dağlarda kamp yapmak’ da  tırmanış olmadığından dağcılık değildir.

e) Sonuçta; dağcılık ( mountaineering )  alpinizmden doğmuş bir dağ ve tırmanış  sporu olmakla birlikte  kesinlikle ,  alpinizm dağcılık değildir. bu genel bir kavramdır. dağcılık ise özel bir kavramdır. 

f) Ayrıca; dağcılığın esası  dağın zirvesine tırmanmaktır.

8)DAĞCILIK  BİR SPORDUR

a) Spor ; öncelikle , bedensel/ zihinsel gelişimi arttırmak ve sürdürmek  için yapılan

b) Veya eğlence amacıyla ,  bedensel / zihinsel olarak yapılan  yarışmalı oyundur.

c) Dağcılık denilince;  bedensel ve zihinsel gelişime  katkısı tartışmasızdır.

ç) Kandaki   alyuvar  hücrelerinin  sayısının artması diğer spor  dallarına göre önemli bir  ayrıcalıktır.

d) Bununla beraber; hem eğlenceli ,  hemde kuralları (  dağclık bilgisi ) olan bir oyun olduğu apaçık ortadadır.

e) Ancak; dağcılığı özel kılan iki  yönü vardır.

   ı) dağcılığın  yarışması yoktur.

   ıı) bu sporun seyircisi de yoktur.

f) bu spor bilindiği üzere , bir dağ sporudur.  Bu sebeple ; sporcunun rakibinin  dağ olması asla düşünülemez.

g) Acaba diğer sporcu rakip midir  ??  O da rakip olamaz.

ğ) Çünkü ipin diğer ucundaki dağcı  rakip değil,  ip arkadaşınızdır.   Hatta en yakın dostunuzdur.

h) Öyleyse  zaten rakip olacak bir  şey veya bir kimse yoktur.

ı) Dağcı yalnızca, kendisiyle  yarışan sporcudur.

i) Diğer yandan ; bu sporun seyircisi de olamaz .

j) Çünkü;  ulaşılması zor  doruklara sporcunun bile ulaşması zahmetliyken, bir de  seyircilerin gelmesini bekleyemeyiz ?!

k) Kaldı ki !  dağcılık felsefesi açısından da  seyirci kavramı dağclıkta kabul görmez.

l) Eğer dağcı; dağı veya arkadaşını  rakip görürse , ya arkadaşını  kaybeder, yada spor değil gerçek bir doğa mücadelesinde yaşam savaşı verir.

m) Bu mücadeleyi hiç bir zaman dağ kaybetmez. Yalnızca inat eden kaybeder.